Tlačová správa: GP Batteries získala certifikáciu UL Zero Waste to Landfill Validation pre svoje zariadenia na výrobu batérií

ATLANTA 20. februára 2020 - Spoločnosť GP Batteries oficiálne obdržala certifikáciu UL Zero Waste to Landfill Silver Validation pre tri zo svojich zariadení na výrobu batérií. Spoločnosť GP Batteries Malaysia ako prvá v odvetví výroby batérií obdržala certifikáciu UL Zero Waste to Landfill pre dve zariadenia na výrobu batérií v regióne ASEAN a GP Batteries Huizhou ako prvá dostala túto certifikáciu pre zariadenia na výrobu NiMH batérií v čínskom regióne (Greater China).

"Redukovať, znovu použiť a recyklovať" je spôsobom života i podnikania pre milióny jednotlivcov, organizácií a korporácií, ktoré majú dôležité odvádzanie odpadu zo skládok. Vyvinuté pre efektívne meranie a validáciu záväzku spoločností obmedziť a presmerovať odpad, schválenie Zero Waste to Landfill od UL ponúka certifikáciu spoľahlivého redukovaného odpadu treťou stranou, ktorá umožňuje spoločnostiam a organizáciám preukázať ich vedúce postavenie v oblasti životného prostredia na trhu. Nielen, že môže znížiť ich výrobné náklady, ale tiež zmierňuje záťaž obmedzeného priestoru skládky. To je to, čo tvorí ekologicky zodpovedného občana spoločnosti.

Projektové tímy GP Batteries v Malajzii a regióne Veľká Čína sa venovali iniciatíve Zero Waste to Landfill a realizovali projekt jedinečnými spôsobmi vzhľadom k ich lokálnym špecifikám, výzvam a procesu spracovania odpadu. V malajzijských továrňach bol kladený dôraz na klasifikáciu a triedenie odpadu. To bolo spojené s rozsiahlym školením zamestnancov, aby bolo zaistené správne presmerovanie odpadu na recykláciu alebo opätovné použitie. Boli tiež navrhnuté inovatívne postupy k zníženiu produkcie odpadu, ktoré zahŕňajú opätovné použitie kovových alebo plastových košov ako odpadkových košov k maximálnemu využitiu recyklovaných zdrojov.

V zariadení Huizhou tím využil pokročilú výrobnú technológiu, aby plne maximalizoval využitie surovín, znížil produkciu šrotu a drasticky znížil produkčný odpad. Spracovatelia odpadu podliehali prísnemu riadeniu, aby bolo možné zaručiť riadny tok odpadu a spracovanie.

"S týmto certifikátom dosiahla spoločnosť GP Batteries zásadného a významného úspechu v demonštrácii toho, ako môžu globálnej spoločnosti pružne pracovať na dosiahnutí udržateľnosti naprieč rôznymi operáciami a regiónmi," uviedla Gitte Schjøtz, globálny senior viceprezident a prezident obchodnej jednotky UL pre maloobchod a priemysel.

 "Sme nesmierne potešení, že môžeme osláviť tento míľnik certifikácie Zero Waste to Landfill sa spoločnosti GP Batteries," hovorí pán Feng, globálny viceprezident a výkonný riaditeľ spoločnosti UL Greater China, "spoločnosť GP Batteries preukazuje svoje odhodlanie usilovať o plnenie programov nulového odpadu, čo je dôležitá súčasť ich záväzku k trvalo udržateľnému rozvoju a my tlieskame ich úsiliu. "

"Dosiahnutie certifikácie Zero Waste to Landfill od UL je významným krokom pre GP Batteries k posunu smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Dúfame, že zdvihneme latku pre celý priemysel v snahe znížiť vplyv na životné prostredie a pričiním sa o to, aby sme pomohli zachovať zdroje a prispejeme tak k záchrane planéty, "povedal Victor Chong, prezident GP Batteries.

O spoločnosti UL

Spoločnosť UL podporuje bezpečné životné a pracovné podmienky pre ľudí po celom svete prostredníctvom aplikácie vedy pri riešení výziev v oblasti bezpečnosti, zabezpečenia a udržateľnosti. Značka UL vzbudzuje dôveru spojenú s bezpečným prijatím inovatívnych nových produktov a technológií. Všetci v UL zdieľajú vášeň pre to, aby bol svet bezpečnejším miestom. Testujeme, kontrolujeme, vykonávame audity, certifikujeme, validuje, overujeme, radíme a školíme a toto úsilie podporujeme softvérovými riešeniami pre bezpečnosť a udržateľnosť. Ak sa chcete o nás dozvedieť viac, navštívte UL.com.