Kvalita je vždy na prvom mieste!

Ako dlhoročný zástupca značky GP v krajinách strednej Európy sa snažíme aj my dbať na zaistenie maximálnej kvality pre našich zákazníkov. Tí sú pre nás vždy na prvom mieste. Aby sme mohli pružne reagovať na otázky a požiadavky z trhu a mať istotu, že batérie, ktoré predávame sú v absolútnom poriadku, rozhodli sme sa investovať do vybavenia nášho laboratória.

_______

PREČO?

Kvalita batérií GP je zaručená už tým, že GP patria medzi najväčších svetových výrobcov batérií na trhu. Všetky batérie produkované pod touto značkou prechádzajú prísnym dohľadom ich kvality vrátane pravidelných overení nezávislými laboratóriami. Veľa najmä koncových zákazníkov, však pri ich použití značne tápe, a preto i k nám prichádzajú pravidelne otázky na ich kvalitu. Vďaka profesionálnemu vybaveniu vlastného laboratória tak dokážeme na prípadné otázky reagovať oveľa rýchlejšie ako inokedy.

ČO POUŽÍVAME?

V rámci zaistenia a zlepšovania kvality tovaru, sme vybavili naše laboratórium profesionálnou meracou sústavou od výrobcu Neware. Táto zostava spočíva v riadiacej jednotke, ktorá spracováva a prenáša dáta z meracích modulov do počítača a tiež jednotlivých meracích modulov.


Toto vybavenie sa vyznačuje vysokou presnosťou merania, možností vizualizovať vybíjacie krivky do grafov, či tabuliek
a simulovať širokú škálu záťaže, ktorej sú batérie podrobené. Či už sa jedná o stálu záťaž, pulznú záťaž v radoch milisekúnd či rôznu záťaž v odlišných intervaloch. Vďaka tomu dokážeme simulovať všetky vybíjacie testy dané medzinárodnou normou IEC EN60086 pre bežné spotrebné valcové a gombíkové batérie.

ČO A AKO MERIAME?

Aby sme mali dlhodobý prehľad o výkonnosti našich batérií, vykonávame každý rok porovnávací test všetkých základných batérií v našej ponuke. Náhodne odoberieme z našich zásob ľubovoľnú batériu, napr. Super Alkaline AA a podrobíme ju vybíjacím testom podľa už spomínanej normy IEC EN60086. Dáta uložíme a dosiahnuté časy vybíjania porovnáme s predchádzajúcimi výsledkami. Dlhodobo sa ukazuje, že kvalita batérií GP je veľmi stabilná.


Okrem sledovania kvality nášho tovaru, však meriame a porovnávame aj konkurenčné batérie, tak aby sme vedeli, ako si batérie GP stoja v porovnaní s ich konkurenciou. Aj v tomto ohľade sú výsledky z nášho pohľadu veľmi dobré. Tretím prípadom merania je podnet od zákazníka, kedy dokážeme v poradí niekoľko málo dní overiť kvalitu várky tovaru, ktorú aktuálne expedujeme.

KOĽKO JE TO PRÁCE?

Skutočne veľa! Naše zariadenia pracujú takmer nepretržite, pretože jednotlivé vybíjacie testy trvajú väčšinou v počte dní, či ich desiatok. Pri vysokom počte batérií v našej ponuke je vykonaných meraní skutočne vysoký počet.


Aby tohto výsledku bolo zaistené, máme k dispozícii celkom 6 modulov k meraniu valcových batérií (AA, AAA, C a D) a 1 modul k meraniu gombíkových batérií. Pri meraní nabíjacích batérií, je potrebné tieto batérie rovnako aj kvalifikovane nabiť. Aby nedochádzalo k skresľovaniu týchto výsledkov, je tento proces vykonaný rovnakým zariadením, podľa nastavených parametrov nabíjania.